Stenden Hogeschool

De opkomende vrijetijdseconomie bestaande uit toerisme, recreatie en evenementen wortelt zich op vele plekken, zo ook in het Waddengebied. De leefomgeving wordt ook een beleefomgeving. Het landschap krijgt als het ware een extra laag waardoor de complexiteit toeneemt. Goede planning en begeleiding is essentieel zodat de vrijetijdseconomie van toegevoegde waarde is voor andere functies en visa versa.

 

NIOZ

Het Waddengebied is een zeer complex socio-ecologisch systeem. Om effectieve bescherming en duurzame ontwikkeling van het gebied te realiseren is het nodig om cultuurhistorische, geologische, ecologische, en socio-economische aspecten in samenhang te begrijpen.

Rijksuniversiteit Groningen

De natuurlijkheid van het Waddengebied is ironisch genoeg nogal kunstmatig.

Universiteit Twente

We hebben dringend behoefte aan oplossingen om ons te beschermen tegen de stijging van de zeespiegelstijging en de toename van het aantal stormen. Technische oplossingen die door de natuur geïnspireerd zijn, zullen ons helpen om de komende jaren veilig te blijven.

Universiteit Oldenburg

De Waddenzee is een uniek trilateraal natuurgebied, maar ook een cultuurlandschap dat al duizenden jaren door mensen wordt beïnvloed. Demografische veranderingen, met name de veranderende structuur van de bevolking, horen bij de belangrijkste uitdagingen voor de toekomst van de Waddenzee.