NIOZ

Het Waddengebied is een zeer complex socio-ecologisch systeem. Om effectieve bescherming en duurzame ontwikkeling van het gebied te realiseren is het nodig om cultuurhistorische, geologische, ecologische, en socio-economische aspecten in samenhang te begrijpen.