Universiteit Oldenburg

De Waddenzee is een uniek trilateraal natuurgebied, maar ook een cultuurlandschap dat al duizenden jaren door mensen wordt beïnvloed. Demografische veranderingen, met name de veranderende structuur van de bevolking, horen bij de belangrijkste uitdagingen voor de toekomst van de Waddenzee.