Stenden Hogeschool

De opkomende vrijetijdseconomie bestaande uit toerisme, recreatie en evenementen wortelt zich op vele plekken, zo ook in het Waddengebied. De leefomgeving wordt ook een beleefomgeving. Het landschap krijgt als het ware een extra laag waardoor de complexiteit toeneemt. Goede planning en begeleiding is essentieel zodat de vrijetijdseconomie van toegevoegde waarde is voor andere functies en visa versa.